ASIC van HEIDENHAIN: betrouwbare nauwkeurigheid door stabiele meetwaarden

De open lengtemeetsystemen van HEIDENHAIN zijn zeer nauwkeurig en leveren, door de zeer stabiele elektro-optische aftasting van de maatverdeling, kwalitatief erg goede meetsysteemsignalen aan de volgelektronica. Daarbij speelt de door ons ontwikkelde Signal Processing ASIC, die de optische signalen omzet in elektrische signalen, een grote rol.

De intelligentie in de ASIC zorgt dat de signalen, ondanks eventuele vervuiling op de liniaal of in de aftastkop, al in het begin van het signaalvormingsproces op een goed niveau blijven. Hierbij nemen zelfs de interpolatiefout en de ruis bij een vervuiling niet toe. Wordt de vervuiling zwaarder, dan zal de ASIC alleen het signaal versterken en niet de ruis. Dit in tegenstelling tot systemen waarbij de signaalregeling aan de “achterzijde” plaatsvindt en zodoende ook de ruis mee versterkt.

Gedetailleerde opgave van de nauwkeurigheid
Bijvoorbeeld bij de productie en meetapparatuur in de halfgeleiderindustrie, PCB-assemblage-machines en meetsystemen, worden zeer hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de gemeten waarde gesteld. En daar zijn de lineaire encoders van HEIDENHAIN uitermate geschikt voor.

Na de productie wordt elk lengtemeetsysteem van HEIDENHAIN uitgebreid getest en gekwalificeerd. Bij de zeer nauwkeurige systemen wordt elk exemplaar zelfs apart vermeten en van ieder systeem wordt het specifieke meet rapport meegeleverd.

Metingen in een interval
De nauwkeurigheidsklasse wordt normaal gesproken gedefinieerd voor een interval van een meter, of voor systemen met een kortere meetlengte voor een interval van de meetlengte. Deze definitie beschrijft de minimale nauwkeurigheid. Wanneer de nauwkeurigheid wordt gedefinieerd op basis van kortere intervallen geeft dat veel beter weer wat het meetsysteem over kortere slagen werkelijk presteert. In ons voorbeeld gebruiken wij de LIP 200. Als we hier een interval van 5 mm nemen, wordt de liniaal steeds met deze interval vermeten. De slechtste waarde die wordt gemeten over deze intervallen, is de intervalnauwkeurigheid. Op de afbeelding rechts is een schematische weergave van het bepalen van de nauwkeurigheid binnen een interval. Dit illustreert duidelijk hoe dat er uitziet.


Schematische weergave van het bepalen van de nauwkeurigheid binnen een interval

Twee getallen voor de nauwkeurigheid
In veel installaties is niet zozeer de nauwkeurigheid over de gehele meetlengte van belang, maar veel meer de waarde die geldt voor kortere slagen. Daarom geeft HEIDENHAIN nu bij de open lengtemeetsystemen dus twee getallen op voor de nauwkeurigheid:

  • de nauwkeurigheidsklasse.
  • de nauwkeurigheid bij de intervalmeting met opgave van de lengte van de interval.

We kunnen u nog veel meer details geven over de bijzondere nauwkeurigheid van open lengtemeetsystemen en hoe die tot stand komt. Wilt u dit weten, klik dan op onze website op ‘nieuwe documentatie’ of vraag de speciale brochure aan via infoheidenhainnl.