HEIDENHAIN voldoet met Functional Safety voor machinebeveiliging aan SIL 1 en SIL 2

De discipline risicobeheersing hanteert SIL-geclassificeerde beveiligingen (Safety Integrity Level). Voor machinebeveiligingen in de omgeving waarin de meetsystemen van HEIDENHAIN worden toegepast kennen we specifiek SIL 1, SIL 2 en SIL 3. De meeste meetsystemen die HEIDENHAIN biedt zijn inmiddels standaard voorzien van de gewenste beveiligingen. Daarmee kunnen machines en installaties gebouwd worden die aan de SIL 1 en SIL 2 norm voldoen. Een veilige gedachte!

Meetsystemen van HEIDENHAIN vallen onder SIL-criteria
Meetsystemen van HEIDENHAIN zijn voorbeelden van instrumenten die onderdeel kunnen zijn van een systeem dat gecertificeerd kan worden volgens de criteria. Een SIL-gecertificeerd systeem geeft dus aan dat het systeem de beoogde veiligheidsfuncties correct uitvoert. De classificatie wordt weergegeven in 4 verschillende levels: SIL 1 t/m SIL 4. SIL levels zijn uitgewerkt volgens de IEC EN 61508 richtlijn. Hoe hoger het SIL level hoe gevaarlijker/risicovoller de machine is en hoe groter de kans op het ontstaan van een fout of een ongeluk is. Alle meetsystemen van HEIDENHAIN vallen in de SIL 1 en SIL 2 categorie.

Gedetailleerde SIL-analyse
Een SIL-analyse bestaat uit drie delen: 1. Risicoanalyse: Hierbij worden de mogelijke risico’s en ongewenste gebeurtenissen geanalyseerd. Hierbij wordt vastgesteld of er een veiligheidsclassificatie nodig is. 2. SIL-classificatie: Bij deze stap wordt vastgesteld welk SIL level nodig is om de risico’s die zijn vastgesteld in stap 1 te beheersen. 3. SIL-verificatie: Nu wordt bepaald of het ontwerp van functionele veiligheid de vereiste bescherming biedt.

Functional safety conform SIL 1 en SIL 3 geborgd
In moderne machines stellen we steeds hogere eisen aan veiligheid, conform de SIL-klassen (Safety Integrity Level). Elke machinebouwer is dan ook tegenwoordig verplicht zijn machine te bouwen conform deze alom erkende veiligheidsnorm. Dit betekent dat deze hoge veiligheidseisen ook aan de meetsystemen van HEIDENHAIN worden gesteld. Immers, die meten de posities van bewegende en dus risicovolle delen, en vormen daarmee een belangrijke schakel in die hele veiligheidsketen. HEIDENHAIN borgt de Functional Safety in relatie tot haar encoders binnen de toegepaste productieomgevingen en biedt encoders voor veiligheidsgerelateerde toepassingen.

Uitgebreid programma voor veiligheidsgerelateerde toepassingen
HEIDENHAIN biedt een uitgebreid programma van roterende encoders, hoekmeetsystemen en linialen voor veiligheidsgerelateerde toepassingen. Ze bieden alle noodzakelijke voorwaarden om classificatie te bereiken voor veiligheidsgerelateerde toepassingen in overeenstemming met SIL 2 (volgens EN 61 508) of prestatieniveau PL "d" (conform EN ISO 13849) in combinatie met een veilig besturingssysteem. Ze voldoen ook aan hoge eisen met betrekking tot dynamiek en nauwkeurigheid, die dankzij hun bi-directionele seriële EnDat interfaces ook alle informatie bieden die nodig is voor inbedrijfstelling, bewaking en diagnose. In alle varianten ondersteunt het universele test- en afstelapparaat PWM 21, samen met de evaluatiesoftware ATS, de gebruiker ter plaatse tijdens diagnose en installatie.

Benieuwd? Meer weten?
Neem gerust contact op met HEIDENHAIN via 0318 581 800 of infoheidenhainnl.