Haal met efficiënte tastcycli méér rendement uit de CNC-machine

Met CNC-machines worden de meest fantastische producten gemaakt. Dat moet tegelijkertijd op een efficiënte manier gebeuren. Om gebruikers van HEIDENHAIN-besturingen hierbij te helpen, hebben we de TNC Club opgericht. Trainers en docenten staan klaar om de clubleden, de vakmensen aan de machine, te helpen alles uit ons besturingssysteem te halen. Een aantal verspaners die dagelijks met HEIDENHAIN-besturingen werkt, nam tijdens de DEMOWEEK meteen plaats op de donkerbruine Chesterfield in ons nieuw Application Center in Ede. Ze meldden zich spontaan aan als lid van de TNC Club in Nederland.

Tastcycli manueel en onbemand
Voor hen, maar ook voor niet-leden, organiseren we komend jaar workshops waarin we mogelijkheden van de TNC-besturing laten zien die nog niet iedereen optimaal gebruikt. Op 4 juni starten we met de eerste workshop over het efficiënt gebruik van het tastsysteem op de machines door de tastcycli in de besturing te gebruiken. In de workshop komen drie onderwerpen aan bod: 

 • Tastcycli in de handbediening:
  • Calibratie
  • Basisrotatie
  • Referentiepunt vastleggen
  • Werkstukmeting
 • Presettabel versus nulpunttabel
 • Tastcycli voor automatische werkstukcontrole:
  • Werkstukmeting
  • Automatisch corrigeren
  • Protocol aanmaken
                                                                Gratis voor leden
TNC Clubleden nemen gratis deel aan de workshop. Elk bedrijf dat een lidmaatschap heeft afgesloten, mag 3 medewerkers laten deelnemen. Niet-leden betalen €250, inclusief het diner waarmee we de workshop afsluiten. Dat is een prima moment om ervaringen uit te wisselen met andere verspaners die met HEIDENHAIN-besturingen werken. Lees hier meer over de voordelen van de TNC Club.

Na de zomer organiseert de TNC-Club nog drie workshops:

 • Connected Machining
 • CAD/CAM
 • New Features TNC 620 en 640 besturing

Ook deze workshops zijn gratis voor TNC Club leden. We gaan de workshops ook op andere locaties aanbieden. Hou de agenda van TNC Club hiervoor in de gaten. 

Aanmelden voor de TNC Club kan hier