Efficienter produceren met Connected Machining

Veelvuldig toegepast industrieel concept
Connected Machining is een inmiddels veelvuldig toegepast industrieel concept voor een totaal digitaal orderproces. De voordelen zijn talrijk, maar samen te vatten in twee prominente pluspunten: Connected Machining verhoogt de transparantie en ondersteunt het planningsgerichte productiemanagement.

Het werkt makkelijker en sneller en de processen zijn duidelijker
De kern van het bedrijf is uiteindelijk de werkplaats. De naam zegt het al: Hier vindt het feitelijke werk plaats. Voor wat betreft het bedrijfsnetwerk vormt de werkplaats echter vaak nog een soort buitenpost in de periferie van het netwerk. Die positie past niet langer bij het moderne concept van Connected Machining en HEIDENHAIN verandert dit met het toepasselijk genaamde functiepakket Connected Machining. Met dit pakket wordt de TNC-besturing opgenomen in het netwerk van alle productieondersteunende afdelingen in de organisatie. De voordelen zijn direct helder. Hierdoor worden procesgegevens uit het productieproces beter benut. Dit maakt het werk makkelijker, sneller en de processen duidelijker.

HEIDENHAIN DNC: alle opdrachten in één oog – opslag Via de interface
HEIDENHAIN DNC kan de werkplaats verticaal worden geïntegreerd in de gekoppelde productie. De operator kan de TNC-besturing aan goederenuitgifte- of gegevenssystemen toewijzen en geautomatiseerde terugmeldingen over lopende productieprocessen instellen. Hierdoor krijgt deze al vanaf de eerste levering meer inzicht in de productie en wordt tijdige levering binnen het opdrachtbeheer ondersteund.

Optimale zelfcontrole
Het bespaart aantoonbaar tijd wanneer direct vanuit de TNC-besturing de ontbrekende gegevens op een CAD-tekening uit het CAD/CAM-systeem zijn op te halen. En daarmee is de afhankelijkheid van derden in dit proces gestopt. Ook gedurende de avonden en in het weekend biedt dit een enorm voordeel, omdat veel ondersteunende afdelingen dan niet werken en er toch 24/7 toegang is tot alle relevante data. Daarnaast kunnen meldingen ook vanuit het productieproces naar de andere afdelingen gestuurd worden. Bijvoorbeeld als tijdens de productie procesgegevens zoals snijgegevens of voedingen worden aangepast.

Krachtige koppeling dankzij HEIDENHAIN DNC interface
De HEIDENHAIN DNC interface zorgt voor de koppeling van de gereedschapsmachine met een TNC-besturing aan het ERP-systeem evenals met de werkvoorbereiding. Deze krachtige interface verzorgt de datastroom van en naar de gereedschapsmachine en maakt een verregaande automatisering mogelijk. Dit laatste is een voorwaarde voor de zogeheten verticale integratie van de gereedschapsmachine in het IT-landschap van de productieafdeling. Deze integratie biedt twee prominente voordelen: Het verhoogt de inzichtelijkheid in het productieproces en ondersteunt het opdrachtmanagement.

De kwaliteit van koppeling
Een dergelijke koppeling biedt enorme voordelen: bijvoorbeeld wanneer in de werkplaats de snijgegevens en het aantal verplaatsingen voor een bewerking zijn vergroot. Daardoor zal de bewerking sneller af zijn dan gepland. Om dit voordeel niet onbenut te laten, moet onder meer de logistiek worden aangepast aan de nieuwe situatie: een taak die gewoonlijk wordt uitgevoerd via het goederenuitgiftesysteem. Zo kan men ervoor zorgen dat nieuwe onbewerkte werkstukken en verwisselbare gereedschappen sneller op de machine beschikbaar worden gesteld dan oorspronkelijk gepland. Het systeem zorgt er ook voor dat de gemaakte werkstukken sneller van de machine opgehaald kunnen worden. En de afdeling Goederenuitgifte wordt automatisch op de hoogte gesteld van de vervroegde beschikbaarstelling. Dit voorkomt opstoppingen in de productieketen en het bedrijf kan opdrachten eerder opleveren. Kortom, meer klanttevredenheid en extra speelruimte bij de planning van andere opdrachten.

Remote Desktop Manager: gebruikmaken van gegevens en informatie van de besturing
Om opdrachtbeheer in de productie volledig digitaal te kunnen uitvoeren, is het vereist dat machineoperators in de werkplaats rechtstreeks toegang hebben tot alle benodigde gegevens. Via de functionaliteit van Connected Machining kan de besturing worden gekoppeld aan alle voor de productie benodigde bereiken. De machineoperator kan op die manier optimaal gebruikmaken van technische tekeningen, CAD-gegevens, NC-programma's, gereedschapsgegevens, werk instructies, stuklijsten en magazijngegevens. Bovendien kan de operator emails verzenden en ontvangen. Met de Remote Desktop Manager is er direct vanaf de besturing toegang tot alle data die nodig kunnen zijn om de voordelen van Connecting Machining maximaal te benutten.

Eenvoudig wisselen
Via de Remote Desktop Manager kan de operator met één toetsdruk op het toetsenbord van de besturing eenvoudig wisselen tussen het besturingsbeeldscherm en het scherm van een Windows-pc. Dit kan zowel een computer in een lokaal netwerk zijn als een industriële PC (IPC), zoals de IPC 6641 van HEIDENHAIN in de schakelkast van de machine. De toetsencombinatie voor de omschakeling kan in de instellingen van de TNC 640 door de operator vrij worden geselecteerd.

PC-Software toepassing StateMonitor
Onderdeel van Connecting Machining is de HEIDENHAIN StateMonitor. Dit is software waarmee de gebruikers een perfect overzicht krijgen over het gedrag van hun machines: de status, de onderlinge samenwerking, de foutmeldingen, etc.. Deze software is ook remote in te zetten voor operators en productieleiders. StateMonitor kan namelijk ook actief berichten opstellen en versturen. Het is in te stellen in welke situaties en met welke tijdsintervallen StateMonitor aan wie een bericht stuurt. Per saldo levert StateMonitor veel nuttige gegevens over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de machines en het rendement van de installaties. Dit softwarepakket registreert en visualiseert de operationele stand van zaken met betrekking tot uw bewerkingsmachines. StateMonitor is een “webbased” applicatie en is beschikbaar als PC-toepassing en ook voor gebruik op tablets en smartphones. Het registreert en slaat veel gegevens op, zoals: • De actuele status van de machine • Override instellingen van toerental, voeding en ijlgang • Gebruikshistorie

Per machine helder inzicht
Met deze gegevens krijgt u op zeer eenvoudige wijze, altijd en overal, per machine helder inzicht in zaken zoals:

  • Spiluren
  • Stilstandsuren
  • Bezettingsgraad van de machines
  • Foutmeldingen
  • Aantal gestarte bewerkingsprogramma’s
  • Aantal onderbrekingen tijdens de productie

Snel inzicht in mogelijke verbeteringen
Met al deze informatie krijgt u snel inzicht in waar u uw processen nog verder kunt verbeteren en legt u de vinger op de minder productieve fases. Als u wilt, krijgt u per email een melding van voor u belangrijke events op een machine. De bediener kan zelfs zijn commentaar toevoegen bij machinestilstand. Ideaal om, naast machine specifieke, ook organisatorische verbeteringen door te voeren.