Machinebeveiliging centraal:
HEIDENHAIN borgt Functional Safety in relatie tot encoders

In moderne machines stellen we steeds hogere eisen aan veiligheid, conform de SIL-klassen (Safety Integrity Level). Elke machinebouwer is dan ook tegenwoordig verplicht zijn machine te bouwen conform deze alom erkende veiligheidsnorm. Ook als de ingebouwde veiligheid verzaakt, moet het nog steeds veilig zijn én blijven voor bijvoorbeeld de operators. Heeft een systeem een storing? Dan moet de veilige situatie blijven bestaan. Dit betekent dat deze hoge veiligheidseisen ook aan de meetsystemen van HEIDENHAIN worden gesteld. Immers, die meten de posities van bewegende en dus risicovolle delen, en vormen daarmee een belangrijke schakel in die hele veiligheidsketen. Een actueel thema in industriële omgevingen. HEIDENHAIN borgt de Functional Safety in relatie tot haar encoders binnen de toegepaste productieomgevingen en biedt encoders voor veiligheidsgerelateerde toepassingen.

Machines en installaties worden sneller en flexibeler, maar ook geavanceerder en duurder. Dit geldt zowel voor werktuigmachines als voor pick-and-place machines in automatisering of spuitgietsystemen voor kunststofverwerking. Gezien de hoge investeringskosten voor dergelijke high-tech machines, verwachten eigenaren een hoge beschikbaarheid en voorspelbaarheid van hun fabrieken en processen. Tegelijkertijd nemen de wettelijke veiligheidsvoorschriften voor de werking van de systemen toe. Het resultaat van deze ontwikkeling is de groeiende betekenis van functionele veiligheid.

Constant betrouwbare positie-acquisitie
Functionele veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol bij de vervaardiging van gereedschapsmachines. Voor encoders betekent dat niet alleen het correct en nauwkeurig meten van positiegegevens en het overbrengen naar de machinebesturing. Functionele veiligheid omvat ook encoder diagnostiek en mechanische foutuitsluiting. Encoders van HEIDENHAIN garanderen OEM’ers gebruiksvriendelijke oplossingen voor de meest uiteenlopende veiligheidsgerelateerde toepassingen.

Onverwachte wendingen van grote invloed op veiligheid
Stel, de encoder gaat stuk, en de machine is nog volop aan het bewegen. Die machine in kwestie ontvangt van het ene op het andere moment geen nieuwe informatie meer over de gewenste posities. Dus kan de machine op hol slaan, of komt er een verkeerde positie uit. Deze onverwachte bewegingen kunnen van grote invloed zijn op de veiligheid. Dus moet de producent van de machine borgen dat de gewenste posities op meerdere manieren kunnen worden bereikt, of dat de machine zelfs stopt.

Uitgebreid programma voor veiligheids - gerelateerde toepassingen
HEIDENHAIN biedt een uitgebreid programma van roterende encoders, hoekmeetsystemen en linialen voor veiligheidsgerelateerde toepassingen. Ze bieden alle noodzakelijke voorwaarden om classificatie te bereiken voor veiligheidsgerelateerde toepassingen in overeenstemming met SIL 2 (volgens EN 61 508) of prestatieniveau PL "d" (conform EN ISO 13849) in combinatie met een veilig besturingssysteem. Ze voldoen ook aan hoge eisen met betrekking tot dynamiek en nauwkeurigheid, die dankzij hun bi-directionele seriële EnDat interfaces ook alle informatie bieden die nodig is voor inbedrijfstelling, bewaking en diagnose. In alle varianten ondersteunt het universele test- en afstelapparaat PWM 21, samen met de evaluatiesoftware ATS, de gebruiker ter plaatse tijdens diagnose en installatie.

Veilige mechanische verbinding
Een voorbeeld voor de veilige verbinding van het meetapparaat met de omvormer zijn de roterende encoders van de ECN 400- en EQN 400-serie in functionele veiligheidsversie (FS). Ze bieden een functioneel veilige holle asverbinding met mechanische foutuitsluiting voor hun blinde holle assen met een diameter van 10 mm of 12 mm. Deze mechanische foutuitsluiting vermijdt fouten die niet door de besturing kunnen worden gedetecteerd, zoals het wegglijden van een wrijvingsverbinding. Het andere uiteinde van het diameterbereik met asdiameters tot 512 mm wordt bediend door de functionele veiligheidsversies van de ECA 4000 absolute modulaire hoekencoders.

Safety-oplossingen inmiddels standaard ingebouwd
De wereld van risicobeheersing maakt gebruik van SIL geclassificeerde beveiligingen (Safety Integrity Level). Voor machinebeveiligingen kennen we specifiek SIL 1, SIL 2 en SIL 3. De meeste meetsystemen die HEIDENHAIN biedt, zijn inmiddels standaard voorzien van de gewenste beveiligingen. Daarmee kunnen machines en installaties gebouwd worden die aan de SIL 1 en SIL 2 norm voldoen.