Cellro stapt in HEIDENHAIN's Partnerprogramma voor AutomatiseringCellro Automation maakt nu ook deel uit van HEIDENHAIN's partnerprogramma voor automatisering. De instap van Cellro in het partnerprogramma effent het pad voor een vlotte machinecommunicatie, flexibiliteit en een effectief supportnetwerk voor vraagstukken met betrekking tot zowel de automatisering als de machinebesturing.

HEIDENHAIN heeft een Partnerprogramma Automatisering inclusief een online platform. Op dit platform kunnen bedrijven die een automatisering zoeken gekwalificeerde partners vinden, met daarbij interessante voorbeelden van oplossingen voor hun eigen projecten. Het doel van het Partnerprogramma is niet alleen een samenwerking op korte termijn, maar vooral het delen van kennis en ervaring, ook voor de lange termijn, met als resultaat betere en slimmere oplossingen voor onze klanten.

                                                     Cellro is nu toegetreden tot deze groep gekwalificeerde partners. Cellro ontwikkelt en bouwt al jaren oplossingen voor intelligente automatiseringen in vooral verspanende productie-omgevingen. Hun oplossingen onderscheiden zich door de modulaire opbouw en hun flexibiliteit. 

Het partnerschap tussen Cellro en HEIDENHAIN houdt veel belangrijke voordelen in voor zowel de eindgebruiker als voor de machinebouwer. In de eerste plaats profiteren bedrijven die een besturingssysteem van HEIDENHAIN gebruiken in combinatie met een automatiseringsoplossing van Cellro, van een snelle en effectieve procesintegratie.

Het partnerschap laat beide bedrijven toe (robot)interfaces steeds meer te standaardiseren, waardoor het opzetten van een operationeel geautomatiseerd bewerkingsproces vlotter verloopt. Deze standaardisering beperkt ook het risico dat toekomstige wijzigingen aan de machine of automatisering resulteren in nieuwe en uiteraard ongewenste communicatieproblemen. Wanneer zich die communicatieproblemen zich onverhoopt toch voordoen, kunnen Cellro en HEIDENHAIN die voortaan samen makkelijker oplossen.

Daarnaast geldt dat de serviceafdelingen van beide bedrijven informatie en kennis nu makkelijker kunnen uitwisselen. Dit vertaalt zich voor de klant in kortere responstijden en gerichte oplossingen die rekening houden met het gehele productieproces.

Toekomstige ontwikkelingen
Het wordt steeds belangrijker gegevens steeds intelligenter te gebruiken om productieprocessen te verbeteren. Het partnerschap tussen Cellro en HEIDENHAIN is weer een stap in de verdere ontplooiing van de actuele Industrie 4.0-ontwikkelingen. De beide bedrijven verenigen steeds meer hun kennis en ervaring op de vlakken van de automatisering en de machinebesturingen. Deze synergie zorgt ervoor dat toekomstige oplossingen nog meer worden afgestemd op de specifieke input en output die essentieel is voor de gehele productieketen. Dit sluit perfect aan bij de behoefte binnen de branche aan geavanceerdere, data gedreven systemen om het toekomstige productieproces steeds verder te optimaliseren.