Het nieuwe draadloze handwiel HR 550 FS

Hoe groter de machine, des te plezieriger is het radiografische handwiel HR 550 FS. Want de bediener kan nu vlak bij het proces komen. Hierbij staat „FS“ voor Functional Safety en komt daarmee overeen met de geldende veiligheidseisen. De gebruikelijke veiligheidselementen zoals de NOOD-UIT toets en de vrijgave-toetsen zijn op de HR 550 FS beschikbaar, net als de kleurige astoetsen en een 6-regelig display met de belangrijkste informatie over de machine. Daarnaast wordt de veldsterkte van de radiografische overdrachtssignalen weergegeven. Als de bediener zich buiten het toegestane werkbereik beweegt, dan wordt hij aanvullend door een tril-alarm gewaarschuwd. Om het handwiel aan te passen aan de verschillende taken, beschikt het over vijf softkeys. Aan deze softkeys kunnen speciale functies toegekend worden, die elk in het display worden weergegeven. Daarnaast kan de machinefabrikant ook functies toekennen aan de zes met LEDs voorziene functietoetsen. De symbolen op de astoetsen en de functietoetsen zijn uitwisselbaar. Bij de variant met „klik“ is de verplaatsing per klik instelbaar.

Waarom een handwiel?
Een handwiel zou bij geen enkele machine mogen ontbreken. Voor het instellen zijn de assen van de machine stapsgewijs of via het handwiel met de as-toetsen te verplaatsen. Voor het aantasten en het vastleggen van een nulpunt werkt dit buitengewoon plezierig en efficiënt.