MSE 1000 – modulaire elektronica voor meervoudige meetplaatsen

In moderne productiefaciliteiten wordt er steeds vaker vlak bij de productie gemeten. De kwaliteit van de productie moet steeds vaker continue bewaakt en gedocumenteerd worden. En dit is vaak alleen geautomatiseerd uitvoerbaar.

Om deze reden is een elektronische datalogging meestal onontbeerlijk. Speciale meetplaatsen in de productie verkorten de tijd die het kost om te meten en bieden de mogelijkheid om direct te kunnen ingrijpen in de productieparameters als dat uit de metingen blijkt. Zulke meetplaatsen zijn vaak voorzien van diverse soorten sensoren, zoals voor het meten van temperatuur en druk en meettasters voor meten van de maatvoering. Ook inductieve sensoren en analoge signalen moeten vaak mede worden verwerkt.

Door de modulaire opbouw van de MSE 100 en de verschillende beschikbare interfaces is deze unit flexibel aan te passen aan het toepassingsgebied. Aan de separate modules zijn verschillende soorten meetsystemen aan te sluiten met incrementele, absolute of analoge uitgangssignalen, met schakelsignalen en een communicatie over diverse interfaces.

In totaal kunnen er maximaal 250 assen of kanalen worden geconfigureerd. De communicatie met een master computer gaat via de snelle ethernet interface, net zoals bijvoorbeeld het aansturen van sorteerwissels, waarschuwingslampen, een PLC en de uitgave van de meetwaardes en voor het documenteren en verdere verwerking.