ACANTO: de absolute meettaster met online apparaat bewaking

Moderne meettaken vereisen speciale mogelijkheden van meetapparatuur. Foutieve metingen worden voorkomen en bij elke bewerkingsstap zijn evalueerbare aanvullende gegevens beschikbaar. De ACANTO-meettaster met zijn absolute positiewaarden en digitale EnDat-interface biedt snelle, nauwkeurige en betrouwbare metingen.

De ACANTO meettaster levert de absolute positiewaarde voor elke gegevensaanvraag zonder dat er een referentie-run nodig is. Dit sluit meetfouten uit die worden veroorzaakt door te hoge plunjersnelheden, zoals stuiteren, of sterke trillingen die optreden bij zeer dynamische meetopdrachten met incrementele encoders, bijvoorbeeld in teststations. De HEIDENHAIN-ACANTO-meettaster bepaalt de absolute positiewaarde met een nauwkeurigheid van ±1 µm in de versie met 12 mm meetbereik, en ±1,5 µm voor 30 mm.

ACANTO plus EnDat: een betrouwbare combinatie
De bi-directionele interface EnDat 2.2 levert een belangrijke bijdrage aan een betrouwbare meting. Via deze interface zendt de ACANTO meettaster analyseerbare informatie over zijn metingen en geeft informatie over de kwaliteit van elke afzonderlijke bewerkings- of kwaliteitscontrolestap:

  • de diagnose functie levert gegevens over de actuele toestand van de meettaster zelf. Het maakt dus een permanente bewaking van de functionele kwaliteit mogelijk.
  • waarschuwingen en alarmen maken het mogelijk om defecte componenten op te sporen.
  • bij het inschakelen geeft het elektronische identificatieplaatje onmiddellijk alle technische parameters van de meettaster weer. Dit voorkomt een foutieve configuratie van de verwerkingselektronica.

De vervolgelektronica kan met de doorgegeven informatie zelfstandig de signaalperiode of de meetstap configureren. Bovendien maakt de EnDat 2.2 interface het mogelijk om informatie terug te schrijven naar de meettaster. Dit biedt onmiddellijke voordelen voor de kwaliteitsborging en het onderhoud van de installatie. Met behulp van de diagnose-informatie kunt u de kwaliteit van de meting beoordelen en dankzij de waarderingscijfers onnodige stilstand van de productie voorkomen.

Aansluiting op vervolgelektronica
Talrijke overkoepelende elektronica maakt de aansluiting van EnDat-meettasters met al hun functies mogelijk. Daartoe behoort bijvoorbeeld de evaluatie-eenheid EIB met vier meetkanalen. De EIB toont de waarden van de afzonderlijke kanalen of evalueert deze direct.

Interfacing en verwerken van de meetgegevens
De meettaster geeft via de EnDat 2.2 interface de meetdata door naar de EIB 74x (die 4 systemen synchroon kan verwerken), die op zijn beurt de meetgegevens via een ethernet verbinding (TCP/IP) verder geeft naar de vervolgelektronica. Als er een router wordt gebruikt kan het systeem ook (via WiFi) op afstand worden toegepast, zo zijn meerdere concepten denkbaar. Er zijn ook modules beschikbaar voor het aansluiten op Profibus, CANopen, Powerlink en EtherCAT.

Het weergeven en evalueren van de gemeten data kan op verschillende manier worden gedaan, MS Excel, Tableau of MS POWER BI.

Specificaties:

  • absolute meting: geen telfouten bij hoge snelheden of trillingen
  • robuuste uitvoering: keramische busgeleiding
  • beschermingsklasse: IP 67

Voor meer informatie over bovenstaand artikel verwijzen we u graag naar onze website.

Uiteraard kun u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. We staan u tijdens kantooruren graag te woord.