Vakartikelen en persberichten voor journalisten en redacteuren

HEIDENHAIN ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten voor de kernsectoren gereedschapsmachines, elektronica-industrie en automatisering. Daarnaast leveren wij ook voor andere productgebieden en sectoren uitgebreide informatie aan de pers.

Neem direct contact met ons op voor individuele vragen of neem contact op met onze persdistributeur: info@heidenhain.nl

HEIDENHAIN LIP 6000: nauwkeurig, compact en betrouwbaar

Met de nieuwe open lineaire encoder LIP 6000 van HEIDENHAIN met interferentiële aftasting is positiebepaling met een uitstekende nauwkeurigheid en duurzaam betrouwbare signalen bij bijzonder compacte afmetingen mogelijk. Met zijn zeer geringe interpolatie-afwijking van slechts ±3 nm, het lage ruisniveau van slechts 1 nm RMS en de basisafwijking van minder dan ±0,175 µm in een interval van 5 mm is hij voorbestemd voor toepassingen waarbij het gaat om een zeer constante snelheidsregeling of een hoge stabiliteit van de positie bij stilstand.

De LIP 6000 heeft zijn bijzondere eigenschappen te danken aan onder andere de nieuwe HEIDENHAIN Signal Processing-ASIC HSP 1.0. Hij garandeert een constant hoge kwaliteit van de tastsignalen over de gehele levensduur van de meetsystemen. Daarvoor bewaakt hij permanent het tastsignaal. Als de signaalamplitude daalt, regelt de HSP 1.0 deze door het verhogen van de LED-stroom. Door de daarmee verbonden verhoging van de lichtintensiteit van de LED verslechtert zelfs bij een sterke ingreep van de signaalstabilisatie het ruisaandeel in de tastsignalen nauwelijks – geheel in tegenstelling tot systemen waarbij de versterking in het signaalpad plaatsvindt. Tegelijkertijd zorgt de HSP 1.0 er ook voor dat het signaal bij verontreinigingen de oorspronkelijke, ideale signaalvorm behoudt.

Andere bijzonderheden van de LIP 6000 zijn de geïntegreerde homing- en limietfuncties. De homingfunctie maakt de positieherkenning en daarmee een snellere referentieverplaatsing van het systeem mogelijk – vooral bij lange assen met grote verplaatsingen is dat een aanzienlijk voordeel. De geïntegreerde limietfunctie maakt herkenning van de eindpositie zonder verdere extra maatregelen mogelijk. Hiervoor worden de limietplaten bij de montage eenvoudig individueel gepositioneerd. Samen met de informatie uit de homingfunctie maakt de limietfunctie het mogelijk om te onderscheiden of met de tastkop de rechter of linker eindpositie wordt gepasseerd. De compacte afmetingen van de LIP 6000 komen voort uit de hoge integratiedichtheid bij de aftasting en de signaalverwerking. Deze integratiedichtheid maakt een tastkop met de afmetingen 26 mm lengte, 12,7 mm breedte en 6,8 mm hoogte en een zeer geringe massa van slechts 5 g mogelijk. Hij is bovendien in twee uitvoeringen beschikbaar: afhankelijk van de aanbouwsituatie kan een kabeluitgang aan de linker- of rechterzijde worden gekozen. De linialen zijn beschikbaar tot een lengte van 3040 mm.

Omdat de tastkop en liniaal van de LIP 6000 een niet-gekoppeld systeem vormen, kunnen beide willekeurig met elkaar worden gecombineerd. De afstand tussen tastkop en liniaal moet 0,75 mm bedragen en mag ±0,2 mm variëren. Voor zijwaartse bewegingen is een offset van ±0,2 mm toegestaan. Bij rol- en knikbewegingen kan de tastkop worden vastgeklemd om ±5 mrad om de lengte- of dwarsas te draaien, waardoor de tastkop met ±2 mrad om de verticale as kan draaien. Deze royale montagetoleranties vergemakkelijken de montage en maken het gebruik van de LIP 6000 ook in mechanisch eenvoudig uitgevoerde montagegebieden mogelijk.

Contactpersoon – Pers

Marketing communicatie

+31 318 58 1800

info@heidenhain.nl