Nauwkeurigheid van gereedschapmachines

Thermische stabiliteit van gereedschapsmachines
Het vermijden van thermisch bepaalde afwijkingen staat steeds meer op de voorgrond bij het ontwerp van deze machines.
Actieve koeling, symmetrisch opgebouwde machinestructuren en temperatuurmetingen zijn nu reeds standaardvoorzieningen.
Een grote bron van thermische fouten treedt op in de aanzetsledes die als basis een kogelomloopspindel hebben.
Afhankelijk van de voedingssnelheden en –krachten verandert de temperatuurverdeling in de spindel zeer snel.
Daarbij ontstaan lengteverschillen (typisch: 100 μm/m in 20 minuten) die bij gereedschapsmachines zonder linialen tot significante fouten in de maatvoering van de producten leiden.  

Microsite